پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1397
پدیدآورندگان:
امیر ضیائی فرد [پدیدآور اصلی]، حسین پهلوان[استاد راهنما]، وحید رضا کلات جاری[استاد راهنما]، علی ناصری [استاد مشاور]
چکیده: در سازه های ترکیبی متشکل از ستون بتنی و تیر فولادی(RCS)، با توجه به مقاومت فشاری بالای بتن نسبت به مقاومت کششی آن، استفاده از بتن در ستون، بهترین رفتار مورد انتظار از بتن و هم چنین با توجه به مقاومت کششی بالای فولاد، استفاده از فولاد در عضو خمشی، مناسب ترین رفتار فولاد را در یک سازه نتیجه می دهد. با توجه به این‌که کشور ایران در منطقه زلزله‌خیزی قرار دارد، بررسی عملکرد لرزه‌ای سیستم های سازه ای رایج در ایران کاملاً ضروری است. قاب های RCS اگرچه حدود سه دهه است که در سراسر جهان طراحی و اجرا می شود، اما تاکنون عملکرد لرزه ای آن ها کم تر مورد ارزیابی احتمالاتی قرار گرفته و اتصالات این نوع سازه ها بیش تر مورد توجه محققین بوده است. از این رو در این پژوهش عملکرد لرزه ای قاب خمشی RCS به صورت 3بعدی و توسط منحنی های شکنندگی مورد ارزیابی احتمالاتی قرار گرفته است. برای این منظور ساختمان های 3 ، 5 و 8 طبقه با قاب-خمشی RCS براساس آیین نامه های بتن و فولاد ایران طراحی شده و سپس در نرم افزار OpenSEES به‌صورت ۳بعدی مدل سازی شدند و تحت تحلیل های دینامیکی غیرخطی فزاینده (IDA) قرار گرفتند. هم-چنین با استفاده از نتایج تحلیل پوش اور ضریب رفتار این نوع سازه ها نیز محاسبه گردید. در انتها با رسم منحنی های شکنندگی در این منحنی ها مشاهده می شود که شکنندگی قاب خمشی RCS و قاب خمشی بتن آرمه بسیار مشابه هستند. به طور کلی قاب RCS در همه ی ساختمان های کوتاه، متوسط و بلندمرتبه از سایر قاب ها شکننده تر نشان می دهد. قاب فولادی در ساختمان های کوتاه و متوسط عملکرد بهتری دارد، اما در ساختمان بلندمرتبه قاب بتنی رفتار بهتری از خود نشان می دهد. هم چنین با مقایسه ی وزن و برش پایه ی سازه های RCS و بتن آرمه مشاهده شد که وزن سازه های RCS به طور چشم گیری کم تر از سازه های بتن آرمه است، اما این اختلاف در مقایسه ی برش پایه ی سازه ها که نسبتی از وزن سازه ها است به گونه ای دیگر است. به طوری که برش پاه ی سازه ی RCS در ساختمان 3طبقه کم تر از سازه ی بتن آرمه بوده، ولی در ساختمان 5 طبقه برابر و در ساختمان 8طبقه بیش تر از سازه ی بتن آرمه است و این نشان می دهد که نحوه ی محاسبه ی ضریب برش پایه و زمان تناوب برای سازه ی RCS در آیین نامه های بارگذاری مناسب نبوده و بسیار محافظه کارانه است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#قاب خمشی مرکب ستون بتنی_تیر فولادی #عملکرد لرزه ای #منحنی شکنندگی #RCS #نرم افزار OpenSEES

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)