پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
گلناز اسدپور [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]
چکیده: استفاده ی گسترده مواد رنگی در صنایع منجر به تولید حجم قابل ملاحظه ای از پساب رنگی می شود که این امر مشکلات محیط زیستی فراوانی را در پی دارد. در بین روش های متعددی که برای پاکسازی چنین پساب-هایی وجود دارد روش جذب، به خصوص زمانی که از جاذب های زیستی استفاده شود توجه فراوانی را به خود جلب کرده است. در پژوهش حاضر استفاده از پودر ساقه و پودر برگ درخت ابریشم قرمز (Albizia julibrissin) بعنوان جاذب در حذف رنگ متیلن بلو از محلول آبی مورد بررسی قرار گرفت. تاثیر پارامتر هایی نظیر pH، دوز جاذب، زمان تماس و غلظت اولیه ی آلاینده بررسی شد. نتایج حاکی از آن است که بیشترین جذب در شرایط 8=pH، دوز جاذب g/L1.5، زمان تماس 3دقیقه و غلظت اولیه ی ppm5 رخ می دهد که در این شرایط برای جاذب های پودر ساقه و پودر برگ به ترتیب درصد حذف 91.40% و 88.60% قابل مشاهده است. با توجه به نتایج حاصل، در هر دو جاذب، ایزوترم فروندلیچ توصیف کننده ی فرآیند جذب است و جذب انجام شده از سینتیک شبه مرتبه دوم تبعیت می کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#متیلن بلو #ابریشم قرمز #جذب #بیوجاذب

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)