پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
وحید باقریه [پدیدآور اصلی]، احمد احمدی[استاد راهنما]، سید علی اکبر صالحی نیشابوری [استاد مشاور]
چکیده: حفاظت از تجهیزات پایین دست سدها در برابر سیلاب های خروجی و کاهش انرژی جریان و هدایت آن به پایین دست از مهم ترین مسائل در روند مطالعات و طراحی می باشد. برای مقابله با این مشکل راه حل های گوناگونی از جمله استفاده از حوضچه های آرامش اندیشیده شده است. راه حل مناسب تر، پراکنده نمودن انرژی جریان در حین عبور از روی سرریز می باشد. از این رو سرریزهای پلکانی به-عنوان یک راهکار موثر و مناسب مورد توجه قرار گرفته اند. رفتار این سرریزها دارای پیچیدگی های زیادی می باشد، ولی تا کنون در اکثر تحقیقات پیرامون این سرریزها، صرفاً به بررسی تاثیر عوامل مختلف بر روند تغییرات استهلاک انرژی پرداخته شده است، لذا بررسی سایر عوامل (به ویژه میدان فشار) در کنار این موضوع ضروری به نظر می رسد. صرف هزینه های بالا و نیز مشکلات موجود در مطالعات آزمایشگاهی از طرفی، و نیز تجربیات موفق در زمینه دینامیک سیالات محاسباتی، محققین را به استفاده از روش های عددی در انجام تحقیقات سوق می دهد. در این تحقیق نرم افزار FLOW 3D پس از صحت سنجی و کسب اطمینان از عملکرد مناسب آن در شبیه سازی جریان برروی این سرریزها، بعنوان ابزار مدلسازی انتخاب گردید و با تغییر یکسری پارامترهای موثر هیدرولیکی مانند شیب سرریز، نسبت ابعاد پله ها، رفتار جریان در این سرریزها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. مشاهده گردید که اعمال این تغییرات در راستای رسیدن به بیشترین نرخ استهلاک انرژی نمی تواند بعنوان اصلی ترین ملاک طراحی مدنظر قرار گیرد و ممکن است باعث بروز مشکلاتی در عملکرد صحیح سرریز شده و نیز خطراتی (از قبیل افت شدید فشار و احتمال بروز خطر کاویتاسیون در برخی از نقاط) را بوجود آورد. ازاین رو در انجام مطالعات اولیه می بایست اثر تغییرات اعمالی بصورت هم زمان بر کلیه موارد موثر مورد بررسی قرار گیرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سرریز پلکانی #استهلاک انرژی #کاویتاسیون #فشار

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)