پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
هادی حاتمی راستگو باجگیران [پدیدآور اصلی]، ایمان آقایان[استاد راهنما]
چکیده: امروزه با افزایش حمل‌و‌نقل، نیاز به راه‌کارهای مختلف برای بهبود وضعیت ترافیک بیشتر شده است. میدان‌ها ازجمله این راه‌کارها هستند که با تنظیم کردن ترافیک به بهبود عملکرد تقاطع‌ها کمک می‌کنند. محققین طرح‌های هندسی مختلفی برای میدان‌ها معرفی کردند. ازجمله این طرح‌ها میدان مدرن، توربو و بیضوی می‌باشند. تاکنون در ایران باوجود بهره‌برداری بالا از میدان‌های بیضوی مطالعات دقیقی در موضوع بررسی و مقایسه رفتار آن صورت نگرفته است. در پژوهش حاضر عملکرد میدان بیضوی در دو حالت بدون چراغ و دارای چراغ بررسی می‌شود. در این راستا این میدان با استفاده از نرم‌افزار شبیه‌ساز AIMSUN، با دو میدان مدرن و توربو مقایسه شده است. در شبیه‌سازی‌های انجام‌شده برخی از مشخصات هندسی (از قبیل عرض خط در خیابان و در قسمت چرخشی میدان، طول خیابان، شعاع ورودی به میدان و سرعت در خیابان) ثابت و برخی دیگر (از قبیل شعاع جزیره‌ی مرکزی، سرعت در قسمت گردشی میدان و تعداد خط) متغیر هستند. میدان‌ها (مدرن، توربو و بیضوی) در سه گروه یک‌خطه، دوخطه و سه‌خطه باهم مقایسه شده‌اند. در هر گروه سه سرعت (25، 35 و 40 کیلومتر بر ساعت) برای قسمت گردشی میدان در نظر گرفته شده است (به‌جز گروه یک‌خطه که تنها دو سرعت دارد؛ 25 و 35 کیلومتر بر ساعت). همچنین در هر گروه، سه شعاع جزیره‌ی مرکزی (مقادیر متفاوت در هر گروه) و دو نوع کنترل (بدون چراغ و دارای چراغ) فرض شده است. پس از طراحی میدان‌ها، اطلاعات خروجی (تأخیر و ظرفیت) تحت شرایط ترافیکی اشباع و غیراشباع تحلیل شده است. بر اساس نتایج پژوهش، در اکثر مواقع میدان بیضوی رفتاری مشابه میدان مدرن نشان داده و همچنین تحت شرایط خاصی عملکرد بهتری نسبت به دیگر میدان‌ها داشته است. میدان بیضوی در شرایط ترافیکی اشباع، گروه دوخطه و سه‌خطه عملکرد مطلوب‌تری نسبت به دیگر میدان‌ها از خود نشان داده است. این عملکرد در شرایط کنترلی دارای چراغ بهتر خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ظرفیت #تأخیر #میدان بیضوی #میدان مدرن #میدان توربو #کنترل بدون چراغ و دارای چراغ

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)