پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
بهزاد خلیلی [پدیدآور اصلی]، سید فضل الله ساغروانی[استاد راهنما]
چکیده: در تحقیق حاضر حذف نیترات از فاضلاب شهری به کمک نانو ذرات مغناطیسی آهن (Fe3O4) پس از تثبیت آن بوسیله پلی‌اکریلیک اسید انجام شد. نتایج بررسی بر روی نمونه‌ها که با نسبت حجمی نانوسیال به فاضلاب 1 به 9 بدست آمده بود نشان داد که بیشترین حذف در غلظت ppm70 صورت می‌گیرد. ضمن اینکه با کاهشpH نمونه فاضلاب، حذف نیترات به میزان قابل توجهی افزایش یافت. و بالعکس در محیط‌های بازی کارآیی نانو ذرات اکسید آهن کاهش یافته و درصد کمی از غلظت نیترات موجود در فاضلاب شهری از بین می‌رود. در این پژوهش حذف نیترات عمدتا در دقایق ابتدایی صورت گرفت. بطوریکه در 20 دقیقه ابتدایی آزمایش بیش از 70 درصد نیترات در غلظت‌ بهینه از بین رفت و بعد از 60 دقیقه تقریبا تمامی نیترات از نمونه فاضلاب حذف گردید. در ادامه با استفاده از یک مدل آزمایشگاهی محلول حاوی فاضلاب و نانو ذرات آهن از میان آهنربایی با میدان مغناطیسی mT 19 با جریان متناوب عبور داده تا نانو آهن موجود در فاضلاب را جمع‌آوری کند و نتایج نشان داد پس از 60 دقیقه حذف نیترات از فاضلاب بصورت کامل صورت گرفت.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو ذرات مغناطیسی آهن(Fe3O4) #پلی‌اکریلیک اسید #نیترات #فاضلاب شهری #آهنربا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)