پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
منصور رستمی کلور [پدیدآور اصلی]، بهناز دهرآزما[استاد راهنما]، مرتضی رحیمی [استاد مشاور]
چکیده: رودخانه طالقان یکی از رودخانه‌ها‌ی پر اهمیت استان البرز می‌باشد. منطقه مورد مطالعه بخشی از رودخانه طالقان به طول تقریبی 16 کیلومتر در بالادست سد طالقان می‌باشد. طالقان رود، از کوه‌ها ی کندوان و کهار بزرگ در شمال تهران سرچشمه می‌گیرد. هدف تحقیق حاضر ارزیابی کیفیت آب رودخانه طالقان بوده است. با بازدید صحرایی ایستگاه‌ها‌ی نمونه برداری با توجه به زمین شناسی منطقه، کاربری اراضی و وجود مناطق مسکونی و کشاورزی و اتصال سرشاخه‌ها انتخاب گردیدند. نمونه برداری‌ها در پایان فصل خشک (آبان ماه) و پرباران (اردیبهشت ماه) انجام پذیرفت. نمونه برداری از آب از 11 ایستگاه در رودخانه اصلی و 2 ایستگاه پرورش ماهی صورت گرفت. با انجام آزمایشات مختلف، پارامترهای فیزیکو شیمیایی نمونه‌ها‌ی آب مشخص گردید. تعیین تیپ و رخساره آب با استفاده از نمودار استیف و دیاگرام پایپر، ارزیابی آب از نظر شرب و کشاورزی با استفاده از نمودار شولر و ویلکاکس، تعیین عامل اصلی کنترل کننده شیمی آب منطقه با استفاده از مدل گیبس، پهنه بندی کیفی آب رودخانه در محیط GIS و کیفیت آب توسط شاخص NFSWQI تعیین گردید. نتایج معلوم ساخت که در هر دو فصل آب در محدوده قلیایی قرار دارد. تیپ غالب آب در پایان فصل خشک سولفاته کلسیک بوده و در پایان فصل‌‌تر کلروره-کلسیک می‌باشد. در پایان هر دو فصل، آب رودخانه طالقان از نظر شرب در محدوده خوب قرار دارد و برای کشاورزی مناسب می‌باشد. همچنین مشخص شد عامل اصلی کنترل کننده شیمی آب منطقه در هر دو فصل هوازدگی سنگ‌ها می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#آب #رودخانه طالقان #کیفیت #پهنه بندی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)