پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
پژمان یاوری [پدیدآور اصلی]، Saeed Golian گلیان[استاد راهنما]، امید بزرگ حداد [استاد راهنما]، حسین زینی وند [استاد مشاور]
چکیده: فعالیت های انسانی و تغییرات آب و هوا تأثیرات قابل ملاحظه ای بر چرخه ی هیدرولوژیکی دارد. در این تحقیق، با استفاده از مدل هیدرولوژیکی WetSpa اثرات تغییر اقلیم بر هیدرولوژی حوضه بالادست سد لتیان در دوره ی 2100-2010 بررسی شده است. در راستای ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر رواناب خروجی از ایستگاه آب‌سنجی رودک، مدل‌ HadCM3 انتخاب شد و به کمک مدل LARS-WG تحت سناریوهای اقلیمی A1B، A2 و B1 برای سه دوره‌ی زمانی آینده (2039-2010، 2069-2040، 2099-2070) ریزمقیاس گردید. درنهایت نتایج بررسی‌ها حاکی از کاهش متوسط رواناب سالانه در همه ی سناریوها و افق های زمانی است به‌نحوی‌که بیشترین کاهش مربوط به سناریوی بدبینانه ی A2 در گام زمانی s2070 و کمترین کاهش مربوط به سناریوی B1 در اولین گام زمانی (s2020) می باشد. در این حوضه بر اثر تغییر اقلیم، متوسط رواناب ماهانه با افزایش افق زمانی در هر سناریو برای ماه های سرد سال (Jun, Feb, Mar و Dec) افزایش و در سایر ماه های سال کاهش می یابد ولی مشابه متوسط رواناب سالانه به ترتیب بدبینانه شدن سناریوها، متوسط رواناب ماهانه نیز روند کاهشی دارد. در ادامه ی این پژوهش به اجرای مدل WEAP برای شبیه سازی تخصیص ها در شرایط تغییر اقلیم پرداخته شد و چگونگی تأمین هریک از نیازها و تغییرات ذخیره مخزن سد لتیان در شرایط منابع متغیر و مصارف ثابت بررسی شد. با مقایسه ی وضعیت درصد ذخیره ی مخزن با درصدهای تأمین برای هرکدام از سناریوها و افق های زمانی به علت تغییرات میزان نوسان تأمین ها پی خواهیم برد، به‌این‌ترتیب در ماه هایی که مخزن خالی است درصد تأمین نسبت به زمان هایی که مخزن دارای حجم ذخیره بالاتری است کمتر می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#تغییر اقلیم #HadCM3 #LARS-WG #WetSpa #تخصیص منابع آب #WEAP

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)