پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
محمد حسین یزدان [پدیدآور اصلی]، مهدی عجمی[استاد راهنما]، فرشید جندقی علائی[استاد مشاور]
چکیده: بنادر یکی از گلو گاه های مهم اقتصادی، نظامی و سیاسی محسوب می شوند. این موضوع سازه های بندری را جزء سازه های با اهمیت ویژه قرار می دهد که تاثیر بسزایی در ادامه حیات کشورها دارند. در میان سازه های ساحلی، اسکله ها به جهت کاربردهای فراوان از جمله تامین دسترسی خشکی به دریا، پهلوگیری و مهاربندی شناورها و ... اهمیت ویژه ای دارند. اسکله های شمع و عرشه به دلایل متعدد به گزینه ای بسیار متداول و مطلوب در نقاط مختلف دنیا تبدیل شده اند. امروزه هزینه ناچیز حمل و نقل دریایی در مقایسه با سایر روش های حمل و نقل این گزینه را یکی از بهترین گزینه ها برای امر حمل نقل مبدل کرده است. کشور ایران نیز از موهبت الهی دسترسی وسیع به دریا از شمال و جنوب به خوبی استفاده کرده است. به دلیل در دسترس بودن امکانات و تجهیزات اجرایی و شرایط محیطی مناسب و دانش فنی کافی، اسکله های شمع و عرشه فراوانی جهت تامین نیازهای بازرگانی، نفتی، صنعتی، صیادی و تفریحی کشور احداث شده اند. با توجه به خطر بالای لرزه خیزی کشور عزیزمان و امکان وقوع زلزله های مخرب در مناطق شمالی و جنوبی و همچنین آسیب دیدن سازه های ساحلی و اسکله ها در زلزله های اخیر در جهان، ضرورت طراحی مناسب لرزه ای سازه های مذکور بیش از پیش عیان گردیده است. ضروری است طراحی این سازه ها در برابر بارهای ناشی از زلزله به درستی انجام گیرد. در این این پژوهش روش های مختلف تحلیل لرزه ای اسکله شمع و عرشه با یکدیگر مقایسه شده اند. برای نیل به این هدف ابتدا دوازده اسکله ی متفاوت شمع و عرشه به روش طول گیرداری در محیط برنامه SAP2000 مدل سازی شده اند. تمامی اسکله های مدل سازی شده موازی ساحل و به صورت منظم می باشند. که از این اسکله ها می توان به اسکله ی بندر شیف، اسکله ی کاتانیا جزیره ی سیسیل ایتالیا و ده اسکله ی فرضی دیگر نام برد. در گام بعدی بر روی اسکله های مدل سازی شده تحلیل لرزه ای استاتیکی و تحلیل لرزه ای طیفی صورت پذیرفته است و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#اسکله شمع و عرشه #تحلیل لرزه ای استاتیکی و طیفی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)