پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی عمران > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سید علیرضا میری ولوجایی [پدیدآور اصلی]، فرشید جندقی علائی[استاد راهنما]، مسعود سلطانی محمدی [استاد مشاور]
چکیده: تیرهای عمیق به عنوان یکی از اعضای مهم در سازه‌های بتن مسلح مطرح می‌باشند. در این اعضا به دلیل دارا بودن نسبت دهانه برشی به ارتفاع کم، بارها با یک مکانیزم خرپایی به تکیه‌گاه‌ها منتقل می‌شود. گسیختگی این تیرها از نوع برشی با شکل‌گیری ترک‌های قطری می‌باشد. به دلیل شرایط معمارى و تغییر در عملکرد سازه، تعبیه بازشو در مواردی غیر قابل اجتناب مى‌باشد که باعث کاهش ظرفیت نهایى عضو می‌شود، بنا براین استفاده از الیاف FRP برای تقویت این این تیرها و همچنین تغییر در محل و ابعاد بازشو می تواند به بهبود ظرفیت این نوع از تیرها کمک کند. با توجه به این که در این زمینه تحقیقات کمی صورت گرفته است و روابط کاملاً مشخص و قابل قبولی برای طراحی این اعضا ارائه نشده است تحقیقات بیشتر در این زمینه امری ضروری به نظر می رسد. در این پایان‌نامه، تیرهای عمیق بتن مسلح دارای بازشو مقاوم شده با الیاف FRP با استفاده از نرم‌افزار اجزای محدود Abaqus به صورت سه بعدی مدل‌سازی شده‌اند. برای این منظور، مدل‌سازی المان‌های بتنی با استفاده از مدل آسیب – خمیری و مدل‌سازی آرماتورهای فولادی با استفاده از تئوری خمیری کلاسیک و مدل سازی الیاف FRP نیز به صورت غیر همسانگرد انجام شده است. مقایسه نتایج حاصل از تحلیل عددی با نتایج آزمایشگاهی نشان دهنده صحت نتایج و روش مدل‌سازی می‌باشد. همچنین با انجام تحلیل های مشخص، تأثیر عوامل مختلفی از جمله مقدار الیاف FRP، اندازه و محل بازشو و شکل بازشو مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی ها نشان داده است که قرار گرفتن بازشو خارج از دهانه برشی با در نظر گرفتن ابعاد مورد نیاز و تقویت آن با الیاف FRP بهترین حالت برای محل قرارگیری بازشو و تقویت است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#بتن #تیرهای عمیق #FRP #بازشوها #مدل سازی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)