پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کشاورزی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1386
پدیدآورندگان:
سیف اله کریمی [پدیدآور اصلی]، منوچهر قلی‌پور[استاد راهنما]، فرخ رحیم زاده خویی [استاد مشاور]، احمد غلامی [استاد مشاور]
چکیده: برای مشاهده چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ارقام سیب زمینی #تراکم کشت #عملکرد و اجزای عملکرد
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)