پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
طاهره امیری [پدیدآور اصلی]، ناصر حافظی مقدس[استاد راهنما]، دکتر محمدرضا مهدویفر [استاد راهنما]، عبدالرضا نوریزدان [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، بررسی ویژگیهای طبیعی، بازدیدهای میدانی و با استفاده از 9 پارامتر کمی و کیفی موثر، پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در کیلومتر 1 تا 50 از آزادراه خرم آباد–پل زال انجام شده است. محدوده مورد مطالعه بخشی از محور سراسری تهران– بندر‌امام می‌باشد که در 20 کیلومتری جنوب خرم‌آباد در استان لرستان واقع شده است. برای پهنه‌بندی خطر زمین‌لغزش در پژوهش حاضر از دو روش آماری دومتغیره و رویکرد سیستمی استفاده شده است. برای این منظور نقشه‌های عوامل موثر در زمین‌لغزش (شیب، جهت شیب، گسل، لیتولوژی، شتاب زلزله، جهت لایه‌بندی، ارتفاع ترانشه، اختلاف ارتفاع نسبی، شاخص مقاومت توده یا GSI) در محیط نرم افزار ARC/GIS تهیه شده و در نهایت نقشه پهنه‎بندی خطر زمین‌لغزش منطقه مورد مطالعه تهیه گردید. در پایان برای ارزیابی صحت داده‌ها، نقشه پراکنش زمین‌لغزش با نقشه‌های تهیه شده تلفیق و کنترل گردید. نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که از میان روش‌های به کار گرفته شده، روش رویکرد سیستمی دارای حداقل خطا بوده است. همچنین در این پژوهش اصلی‌ترین و مهمترین متغیرها و عوامل موثر در وقوع زمین‌لغزش‌ها در این ناحیه، شیب، ارتفاع ترانشه و مقاومت توده سنگ مشخص شده‌‎اند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#زمین‌لغزش #پهنه‌بندی #آزادراه خرم‌آباد-پل زال #آماری دومتغیره #رویکرد سیستمی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)