پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم زمین > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
سولماز برومند قدس [پدیدآور اصلی]، غلامحسین کرمی[استاد راهنما]
چکیده: دریاچه تار یک دریاچه کوهستانی است که در 14 کیلومتری شرق دماوند واقع شده است. این دریاچه در اثر وقوع یک زمین لغزش در توفهای دامنه شمالی زرین‌کوه ایجاد شده است. مساحت این دریاچه و حوضه آبگیر آن به ترتیب 29.2 و 1091 هکتار می‌باشد. حوضه آبگیر این دریاچه عمدتاً از سازندهای جیرود، مبارک، شمشک، دلیچای، لار و توفهای سبز کرج تشکیل شده است. به منظور تعیین درصد تغذیه سالانه در حوضه آبگیر دریاچه تار عوامل مهم تاثیرگذار شامل بارش (مقدار، نوع و تمرکز)، لیتولوژی، درصد دامنه‌های رو به شمال و شمال‌شرق، عوارض مهم کارستی، مناطق فروافتاده و اپی‌کارست در نظر گرفته شده‌اند. با تاثیر لایه‌های اطلاعاتی ، درصد تغذیه سالانه در منطقه حدود 42 درصد برآورد شده است. رواناب سطحی در این حوضه که عمدتاً از ذوب برفها حاصل می‌شود، برابر با 2.826 میلیون مترمکعب اندازه‌گیری شده است. مقدار متوسط بارندگی در منطقه با استفاده از نمودار بارش – ارتفاع بدست آمده که برابر با 848 میلی‌متر می‌باشد. در حوضه آبگیر دریاچه تار، ورودی و خروجی سطحی، ورودی زیرسطحی، پمپاژ و تغییر در ذخیره وجود ندارد. بنابراین، خروجی زیرسطحی از این حوضه برابر با 6.48 میلیون مترمکعب در سال برآورد شده است. برای دریاچه تار در یک سال آبی، ورودی سطحی و زیرسطحی به ترتیب برابر 2.826 و 0.135، مقدار بارش مستقیم 0.207 و تبخیر 0.339 میلیون مترمکعب می‌باشد. با توجه به این که خروجی سطحی وجود ندارد و تغییر در ذخیره دریاچه بسیار ناچیز است، حجم سالانه خروجی زیرسطحی از این دریاچه حدود 2.829 میلیون مترمکعب برآورد شده است. آب دریاچه تار املاح محلول بسیار اندکی را شامل می‌شود به این ترتیب که هدایت الکتریکی آن حدود 160 میکروموس بر سانتی‌متر می‌باشد. دلیل این مطلب از این قرار است که بارندگی حوضه نسبتاً زیاد و طول حوضه کوتاه است. تیپ و رخساره غالب آب در این حوضه بی‌کربناته کلسیک می‌باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#دریاچه تار #دماوند #بیلان #تغذیه #زمین لغزش

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)