پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1402
پدیدآورندگان:
امین رضایی فرد [پدیدآور اصلی]، محمد باخرد[استاد راهنما]، لطیفه نویدپور [استاد مشاور]
چکیده: در سال‌های اخیر، توجه زیادی به سنتز سبز ترکیبات هتروسیکل آلی به‌عنوان ترکیبات دارویی شده است. مشتقات پیریمیدین ترکیبات مهمی در شیمی آلی و پزشکی هستند. آن‌ها طیف گسترده‌ای از فعالیت های بیولوژیکی مانند ضد سرطان، ضدویروسی، ضد میکروبی، ضدالتهابی، ضد درد، آنتی‌اکسیدانی و ضد مالاریا دارند؛ بنابراین، سنتز مشتقات پیریمیدین یک حوزه تحقیقاتی مهم در سنتز آلی است. ترکیبات پیرانو-d]3و2[پیریمیدین ‌ها از این دسته‌ بوده که خواص دارویی دارند. پیرانوپیریمیدین ها گروهی از ترکیبات هتروسیکلیک هستند که از یک چرخه پیریمیدین شامل دو اتم نیتروژن در "موقعیت‌های 1،3" تشکیل‌شده است که با یک حلقه پیران دارای یک اتم اکسیژن ادغام‌شده‌اند. در این تحقیق با استفاده از واکنش های چند جزئی ترکیبات هتروسیکل جدیدی مبتنی بر پیرانو-d]3و2[پیریمیدین به شرح زیر تهیه شد: در پژوهش اول، سنتز سبز ترکیبات پیرانو-d]3و2[پیریمیدین ها با استفاده از آب مقطر مغناطیس شده به‌عنوان حلال انجام شد. در پژوهش دوم، ترکیبات ۶-یدو-پیرانو-d]3و2[پیریمیدین-۴-اون ها جدید از طریق واکنش چند جزئی تک ظرفی در آب سنتز شده‌اند. ساختار ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های طیف‌سنجی مختلف H NMR1، C NMR13، FT-IR و MASS تأیید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#سنتز سبز #پیران #پیرانو پیرانو-d]3و2[پیریمیدین #آب مقطر مغناطیس شده #واکنش چند جزئی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)