پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1399
پدیدآورندگان:
فرنوش روشندل [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: چکیده ایمیدازول ها و دی هیدروپیریمیدین ها به دلیل خواص بیولوژیکی متنوع از جمله، ضد باکتری، ضد ویروس، ضد ایدز و ضد تومور از اهمیت زیادی برخوردارند. در این پژوهش مشتقات مختلفی از ایمیدازول و دی-هیدروپیریمیدین ها با استفاده از کاتالیزگر L- سیستئین سنتز شد. در بخش اول این پژوهش، از واکنش سه-جزیی بنزیل، آمونیوم استات و آلدهیدهای آروماتیک در حضور کاتالیزگر L- سیستئین و در شرایط بدون حلال مشتقات مختلفی از ایمیدازول های استخلاف شده در موقعیت های دو، چهار و پنج سنتز گردید. در بخش دوم این پژوهش نیز از اتیل استو استات، آلدهیدهای آروماتیک و اوره یا تیو اوره در شرایط بدون حلال در حضور کاتالیزگر L- سیستئین مشتقات مختلفی از دی هیدروپیریمیدین های استخلاف شده به دست آمد. از ویژگی های این واکنش ها استفاده از کاتالیزگر L- سیستئین به عنوان یک کاتالیزگر سازگار با محیط زیست، شرایط بدون حلال و بهره ی بالا می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: واکنش سه جزئی #ایمیدازول #دی هیدروپیریمیدین #L-سیستئین.
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)