پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع دکتری > سال 1397
پدیدآورندگان:
آزاده گل محمد پور [پدیدآور اصلی]، بهرام بهرامیان[استاد راهنما]، مهدی خوبی [استاد راهنما]
چکیده: امروزه نانو ذرات به دلیل دارا بودن خواص ویژه ای که به دلیل اندازه ریز ذرات و مساحت سطح زیاد در آن ها ایجاد شده است، توجه بسیاری را به خود جلب کرده اند. از میان کاربرد های متعدد آن ها بکارگیری آن ها، استفاده از نانو ذرات در فرآیند های دارویی و کاتالیزوری در این مطالعه مورد توجه قرار گرفته است. از یک طرف، فعالیت کاتالیزوری اپوکسایش آلکن ها با استفاده از دو سیستم کاتالیزگر وری ناهمگن متفاوت بررسی شد. سیستم اول بر اساس کمپلکس مولیبدن تثبیت شده بر روی بستر خاک رس سپیولیت اسیدی اصلاح شده با لیگاند آلی آمینوپروپیل تری متوکسی سیلان تهیه شد. سیستم کاتالیزوری دوم بر اساس تهیه نانوMOFهای مغناطیسی جدید هسته-پوسته از طریق سنتز همزمانی نانوذرات فلزی آلی MOF بر دور هسته نانوذرات مغناطیسی عامل دار شده از پیش تهیه شده صورت گرفته است. . سرانجام فعالیت کاتالیزوری و به دنبال آن بهینه سازی پارامترهای موثر در بازده کاتالیزوری بررسی شد. هر دو سیستم فعالیت کاتالیزوری بالایی در اپوکسایش آلکن از خود نشان دادند. از طرفی دیگر، در مورد مطالعه دارویی، طراحی و تهیه سه نانو ذره فلزی آلی MOF بارگیری شده با داروی حساس به نور ICG به عنوان داروی حساس به نور به منظور ارزیابی و مقایسه همزمان خواص ضد میکروبی در درمان فتودینامیکی عفونت های دندانی علیه باکتری های ا.فکالیس بررسی شدند. نانو حامل ها توانایی بالایی در کاهش باکتری های دندانی از خود نشان دادند. علاوه بر آن، سنتز نانو ذره فلزی آلی MOF اصلاح شده با گروه آلی بتاسیکلودکسترین بارگیری شده با داروی آلندرونیت که به وسیله لایه نازکی از هیدروکسی آپاتیت با عنوان عامل پوشش دهنده کپسوله شده است نیز به عنوان سیستم نانو حامل جهت مطالعه پروفایل رهایش آهسته آلندرونیت طراحی و تهیه شد. نانو حامل پوشش داده شده، رهایش کنترل شده با سرعت آهسته در بازه زمانی طولانی از خود نشان داد. ساختار تمامی ترکیبات سنتز شده با استفاده از داده های به دست آمده از طیف سنجی ها تایید گردید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نانو ذره #MOF #خاک رس #سپیولیت #کاتالیزگر #اپوکسایش #ICG #آلندرونیت #عفونت های دندانی #ضد باکتری #پوکی استخوان #سیکلودکسترین #درمان فتودینامیکی #مولیبدن #نانوذره مغناطیسی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)