پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > شیمی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
فاطمه عباسی [پدیدآور اصلی]، علی کیوانلو[استاد راهنما]، محمد باخرد[استاد مشاور]
چکیده: با توجه به طیف وسیعی از کاربرد های ترکیبات 3،2،1-تری آزول و خواص دارویی و بیولوژیکی مشتقات کینوکسالین، در این تحقیق مشتقات جدیدی از ترکیبات دو استخلافی 3،2،1-تری آزول متصل به حلقه ی کینوکسالین، به وسیله واکنش کلیک تهیه گردید. ابتدا از واکنش 3،2-دی کلرو کینوکسالین با پروپارژیل الکل در حلال N,N-دی متیل فرمامید دو ترکیب استیلنی 2-کلرو3-(پرپ-2-اینیلوکسی)کینوکسالین و 2،3-بیس(پرپ-2-اینیلوکسی)کینوکسالین به دست آمد. در ادامه از واکنش آزید های آلی و ترکیب استیلنی سنتز شده، در حضور کاتالیزگر مس(II)سولفات و سدیم آسکوربات مشتقات جدید 2-کلرو-3-{(1-آریل-3،2،1-تری آزول-4-ایل)متوکسی}کینوکسالین و 2،3-بیس{(1-آریل-1،2،3-تری آزول-4-ایل)متوکسی}کینوکسالین با بهره ی بالا سنتز گردید. از مزایای این روش می توان به بهره ی بالا، شرایط ملایم، استفاده از کاتالیزگر ارزان و در دسترس و همچنین عدم نیاز به شرایط جو خنثی اشاره کرد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#3 #2 #1-تری آزول #مس(II)سولفات #کینوکسالین #شیمی کلیک

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)