پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
میرمانی میرجلالی [پدیدآور اصلی]، سید علی حسینی منصوری[استاد راهنما]، مرتضی رفیعی[استاد مشاور]
چکیده: . در این پایان نامه، به بررسی ساختار داخلی یک سیاه چاله مودار در چارچوب گرانش جرم دار غیرخطی می پردازیم. ابتدا اثر یک میدان نرده ای خنثی را در نظر می گیریم و نشان می دهیم در حضور یک میدان نرده ای افق کوشی از بین خواهد رفت و این ناپایداری افق کوشی باعث ریزش سریع پل انیشتن روزن خواهد شد. در نهایت خواهیم دید که در نزدیکی تکینگی فضاگونه، هندسه فضا زمان شکل کسنر را به خود می گیرد. بعد از مرور مورد میدان نرده ای خنثی به بررسی اثر میدان نرده ای باردار می پردازیم. همانند مدل استاندارد ابررسانای هولوگرافی درست زیر دمای بحرانی داخل سیاه چاله به دوره های دینامیکی متفاوتی تحول می یابد که عبارت هستند از، ریزش پل انیشتن روزن، نوسانات جوزفسون میدان نرده ای و در نهایت کیهانشناسی کسنر یا وارونگی کسنر. با این حال، برای پارامترهای گرانش جرم دار بزرگ ویژگی های متفاوتی را برای دینامیک های داخلی سیاه چاله مشاهده می کنیم. در این حالت و در دمای داده شد، ریزش پل انیشتن روزن و در پی آن نوسانات جوزفسون میدان نرده ای کاملا از دینامیک داخلی سیاه چاله حذف می شوند و دوره کیهانشناسی کسنر درست بعد از جایی که امکان وجود افق درونی هست شروع می شود و سیستم هیچ گونه وارونگی کسنر را تجربه نمی کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی:سیاه چاله مودار #گرانشجر م دار #هندسه کسنر
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)