پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1396
پدیدآورندگان:
پروین عنایتی [پدیدآور اصلی]، مهدی مومنی[استاد راهنما]
چکیده: برای دستیابی به انرژی ناشی از واکنش‌های هم جوشی هسته‌ای و ایجاد شرایط مناسب برای این واکنش‌ها نیاز به ساخته شدن دستگاه‌های پلاسمای کانونی ایجاد شد که به عنوان یک مولد پالسی ایکس، نوترون و ذرات باردار سال‌هاست که در مرکز تحقیقاتی و صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تولید اشعه ایکس و نوترون در این دستگاه مستلزم وقوع پینچ در سیستم است. بهترین بهره از محصولات تولیدی دستگاه زمانی حاصل می‌شود که علاوه بر هم‌زمانی رخداد پینچ و بیشینه جریان، پینچی متقارن وتکین در سیستم اتفاق افتد. در این پژوهش به بررسی تأثیر فشار و نوع گاز بر زمان پینچ شدگی در دستگاه پلاسما کانونی می پردازیم. تحلیل نمودارها و آزمایش‌ها نشان از افزایش زمان پینچ بر اثر افزایش فشار و کاهش ولتاژ را داشته و همچنین نوع گاز انتخابی تأثیر به‌سزایی در زمان پینچ دارد. کلمات کلیدی:
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پلاسما کانونی #عوامل مؤثر بر پینچ #زمان پینچ #جریان تخلیه #نوع گاز

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)