پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1396
پدیدآورندگان:
سارا رحمانی [پدیدآور اصلی]، حسن (Hassan) حسن آبادی (Hassanabadi)[استاد راهنما]
چکیده: با استفاده از تابع ساختار هادرون ها؛ تابع ایسگور-وایس خیلی از کمیت های فیزیکی مهم مانند پهنای واپاشی، نسبت انشعابی و اعضای ماتریس CKM قابل محاسبه اند. فرمالیزم IWF اطلاعات گران بهایی درباره ی شناسایی مشخصات اساسی مزون ها و باریون های نیمه سنگین ارائه می دهد. برای این منظور ابتدا تابع ایسگور-وایس را برای مزون ها و باریون ها ارائه می کنیم. سپس تابع موج سیستم های مزونی و باریونی را می-یابیم. به کمک این فرمالیزم، پهنای واپاشی های نیمه لپتونی مزون ها و باریون های نیمه سنگین را بدست می-آوریم. ............... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مزون #باریون #تابع ایسگور-وایس #واپاشی لپتونی و نیمه لپتونی #ذرات نامتعارف #سیستم های شبه مولکولی دوهادرونی
دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)