طرح > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع دکتری > سال 1388
پدیدآورندگان:
کاظم بی تقصیر فدافن[پدیدآور اصلی]
چکیده: در این طرح پژوهشی به مطالعه نیروی کششی وارد بر کوارک در حال حرکت در پلاسمای کوارک- گلوئون می پردازیم. چنین پلاسمایی در آزمایشگاه تولید شده است و مطالعه آن آزمون تازه ای را پیش روی فیزیکدانان گشوده است. چرا که این پلاسما یک سیستم همبسته قوی است و نمی توان از ابزار اختلالی برای مطالعه آن بهره برد. به این منظور از نظریه ریسمان و AdS/CFT کمک گرفته شده است. تصحیحات مورد مطالعه عبارتند از اثرات ناشی از محیط و ثابت جفت شدگی. این تصحیحات با در نظر گرفتن سیاهچاله گاوس- بونت باردار محاسبه شده و سپس به تحلیل و بررسی نتایج می پردازیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کوارک گلوئون پلاسما – نظریه ریسمان – همسانی AdS/CFT – نیروی کششی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)