پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
مریم رمضانی [پدیدآور اصلی]، کاظم بی تقصیر فدافن[استاد راهنما]، مصطفی عنابستانی[استاد مشاور]
چکیده: مسیر یک ذره در فضا-زمان جهان‌خط نامیده می‌شود. مسیر حرکت یک ریسمان در فضا-زمان رویه‌ای دو بعدی است ، که ریسمان در فضا-زمان جارو می‌کند و به آن جهان‌سطح می‌گویند. در این پایان‌نامه به بررسی جهان‌سطح کوارک-پاد‌کوارک شتابدار با استفاده ازAdS/CFT پرداخته می‌شود و در مورد تأثیر انتخاب مختصات سر‌تا‌سری یا پوانکاره فضای AdS در بررسی مسأله بحث می‌شود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#جهان‌خط #جهان‌سطح #ریسمان #کوارک-پاد‌کوارک شتابدار #AdS/CFT #سر‌تا‌سری #پوانکاره

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)