پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > فيزیک و مهندسی هسته ای > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1385
پدیدآورندگان:
مریم غلامی مایانی [پدیدآور اصلی]، حمید هراتی زاده[استاد راهنما]
چکیده: آلیازهای III-V دارای N مانند GaInNAs در سالهای اخیر به علت کاربردهای بالقوه شان در صنعت اپتوالکترونیک بر پایه GaAs و با فعالیت در محدوده مادون قرمز مورد توجه زیادی قرار گرفته اند. از جمله این کاربردها می توان استفاده از آتن در ساخت سلولهای خورشیدی، لیزرهای با کاواک عمودی و همچنین دیودهای لیزری با راندمان نوری بالا و گسیل در محدوده طول موجهای 1/3-1/55 میکرون که در ارتباطات مخابراتی از طریق فیبرهای نوری مناسب می باشند را ذکر نمود.... برای مشاهده ادامه چکیده به فایل پیوست رجوع کنید.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#GalnNAs #اپتو الکترونیک #ناحیه IR #طیف نمایی فتولومینسانس #مدل دافعه نواری #گاف نواری #جایگزیدگی اکسپتونها #تغییرات S شکل #الکترون و حفره #بازده گسیل #جرم موثر #فشار هیدرواستاتیکی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)