پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
اعظم نادعلی [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]
چکیده: در چند دهه اخیر، توجه به مسائل محیطی و کاربردی افزایش پیدا کرده است. یکی از این نوع مسائل ، مسائل مکان یابی است که شاخص مهمی در پیشرفت و صنعتی شدن یک جامعه می باشد. در بررسی مشاغل زود بازده مشخص شده است که بیش از 50درصد آنها در سال اول و حدود 30درصد آنها پس از دو سال ورشکسته می شوند با اینکه در آغاز راه اندازی این مشاغل تمام جوانب ارائه خدمات بررسی می شود ولی بی توجهی به مسئله مهم مکان سبب می شود که واحد تولیدی به سود دهی موردنظر نرسد و از رسیدن به هدف خود باز بماند. مسائلی مانند استقرار یک یا چند سرویس دهنده برای نقاط تقاضا که با توجه به تعداد متقاضیان کمترین هزینه و بیشترین سود را داشته باشد از این دسته از مسائل می باشند. همچنین مسائل پیچیده ای نظیر انتخاب محل استقرار یک فرودگاه، مراکز اورژانس، بیمارستان ها، نیروگاهها، مکان دفن زباله، شهر بازی، پایانه های حمل و نقل، آزمایشگاههای هسته ای، فروشگاههای زنجیره ای و... از مسائل مکان یابی در مقیاس بزرگ هستند. در این پایان نامه به بیان و بررسی خطا در روش دسته بندی، یکی از روش های حل مسائل مکان یابی در مقیاس بزرگ می پردازیم. در ابتدا مفاهیم اولیه مکان یابی و دسته بندی را تعریف می کنیم. همچنین مفهوم خطا را بیان و راهکارهایی برای محدود کردن آن پیشنهاد می دهیم و دو الگوریتم دسته بندی MRCو روش تعیین مرکز تلفن در مراکز مخابرات را بیان می کنیم. در ادامه روش ابتکاری دسته بندی شش ضلعی و کاشی کاری با سه الگو و کاشی کاری با چند الگو را بررسی کرده ایم و در نهایت روش جدید تقسیم متوالی مربعات را بیان و الگوریتم آن را شرح می دهیم، همچنین این روش را با روش ابتکاری شش ضلعی از لحاظ عددی مقایسه می کنیم
کلید واژه ها (نمایه ها):
#مکان یابی #دسته بندی #خطا #pمیانه #نماینده

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)