پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1390
پدیدآورندگان:
سید حسین اکبر زاده [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]، کامران شریفی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، به بررسی یک سری فرآیندهای پیاپی و تکراری که منجر به رسیدن بهترین تقریب می شود، می پردازیم. البته ما این فرآیندها را با نام ” الگوریتمهایی برای یافتن بهترین تقریب” بکار می بریم. ابتدا به بیان الگوریتمهای می پردازیم که به وسیله آنها بتوان بهترین تقریب یک تابع دو متغیره و پیوسته را به صورت مجموع دو تابع یک متغیره و البته پیوسته یافت، سپس الگوریتمهایی در فضای هیلبرت و حاصل ضرب متناهی از فضاهای هیلبرت معرفی می کنیم تا ما را در یافتن تقریبی مناسب برای تمام نقاط فضا یاری کنند. در نهایت سعی داریم الگوریتمی برای بهترین تقریب مجموعه های بسته و محدب در فضای هیلبرت با استفاده از ابر صفحه ها ارائه دهیم.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#الگوریتم #بهترین تقریب #فضای توابع پیوسته #ابر صفحه

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)