پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
زهرا احمدی شیخ احمدلو [پدیدآور اصلی]، احمد نزاکتی رضازاده[استاد راهنما]، عبدالمجید عبدالباقی عطاآبادی[استاد راهنما]
چکیده: مدل‌سازی نوسانات بازارهای مالی قوی و کارآمد از معیارهای مهم برای سنجش توسعه اقتصادی هر کشور است. از جمله بازارهای مالی قوی، می‌توان به بورس اوراق بهادار اشاره کرد که پیامدهای اقتصادی حاصل از آن، بر تعادل اقتصادی کل جامعه اثرگذار است. هدف از سرمایه‌گذاری در این بازار کسب بالاترین بازدهی است. از طرف دیگر، ارزیابی دقیق ریسک برای این بازارها از اهمیت حیاتی برخوردار است؛ لذا از این رو، در دهه‌های گذشته مدل‌هایی برای مدیریت ریسک پیشنهاد شده است. از طرف دیگر، ارزش بازار سهام همیشه دارای تغییرات تدریجی نیست، بلکه ممکن است دچار تغییرات و نوسانات ناگهانی شود که تصمیمات مدیران و سرمایه‌گذاران را دچار اختلال و آشفتگی می‌نماید. از این رو، رفتار مدل در دم‌های توزیع اطلاعات مهمی برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاران فراهم می‌سازد. تا کنون در کشور پژوهش جامعی در خصوص مدل‌سازی نوسانات بازده و ریسک در بورس اوراق بهادار انجام نگرفته است،‌ مدل‌سازی و شناسایی الگوی نوسانات بازده در بورس تهران، می‌تواند گام مناسبی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری و سیاست‌گذاری باشد. در این پایان‌نامه، هدف اصلی ما این است که بدانیم آیا نوسانات متغیروابسته به زمان، که یکی از ویژگی‌های اصلی بازارهای مالی است، می‌تواند قانون توان بازده دارایی با فراوانی بالا را توضیح دهد یا خیر. همچنین، شواهدی را ارائه خواهیم داد که نشان دهد نوسانات متغیر وابسته به زمان،‌ می‌تواندخاصیت قانون توان بازده سهام با فراوانی بالا را به خود اختصاص دهد. به طور خاص، درمی‌یابیم که یک مدل عادی شرطی با نوسانات غیرپارامتری، تناسب قوی را فراهم می‌کند.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: ریسک #بازده #بازده لگاریتمی #قانون توان #توزیع دم #رگرسیون پارامتری #رگرسیون ناپارمتری #رگرسیون چندکی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)