پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
پردیس رحمتی [پدیدآور اصلی]، جعفر فتحعلی[استاد راهنما]، ابوالفضل پورعیدی[استاد مشاور]، میثم علیشاهی[استاد مشاور]
چکیده: نمودار ورونوی ساختاری جالب توجه در هندسه محاسباتی است که کاربردهای زیادی در سایر علوم نیز دارد. این نمودار روشی برای تقسیم صفحه به تعدادی ناحیه است به طوری که این نواحی دارای شرایط خاصی هستند و محدودیت هایی را برآورده می کنند. در این پایان نامه پس از معرفی نمودار ورونوی پیچیدگی این نمودار روی گراف ها را توصیف می کنیم و سپس روش های یافتن گراف نمودار ورونوی روی درخت ها و گراف ها را بیان می کنیم. برخی از کاربردهای نمودار ورونوی نیز در این پایان نامه ذکر شده است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#نمودار ورونوی #گراف #درخت #پیچیدگی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)