پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
رسول تورانی [پدیدآور اصلی]، حجت احسنی طهرانی[استاد راهنما]، علی مس فروش [استاد مشاور]
چکیده: در این پایان نامه، سیستم های گسسته زمانی خطی با مشتق مرتبه کسری و تحلیل پایداری آنها مورد بررسی قرار می گیرند. سیستم های گسسته زمانی خطی با مشتق مرتبه کسری را معرفی می کنیم. شرایط لازم و کافی را برای پایداری ارائه می دهیم. شرط لازم برای عدم پایداری بیان می شود که می تواند مانع از بررسی ماتریس های بزرگ برای بررسی ناپایداری باشد. در مرحله بعد مساله پایدار سازی این سیستم ها و تخصیص مقادیر ویژه در داخل یک دایره به مرکز مبدا و در ادامه سیستم های مثبت بررسی خواهد شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کسری #مشتق #توسیع یافته #خطی #گسسته زمانی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)