پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1394
پدیدآورندگان:
پاییزه مهدوی هروانی [پدیدآور اصلی]، سید رضا حجازی[استاد راهنما]، ابراهیم هاشمی[استاد مشاور]
چکیده: در این پایان‌نامه, روش تقارن لی را برای معادلات دیفرانسیل با مشتقات جزئی PDE به منظور یافتن انواع گروه‌های تقارنی, جواب‌های ناوردا, جواب‌های دقیق و جواب‌های عمومی مورد مطالعه قرار می‌دهیم. همچنین روش چگونگی ساخت‏ قوانین پایستگی موضعی ‏با استفاده از روش مستقیم را برای هر دستگاه معادلات دیفرانسیل‏ داده‌شده نشان می‌دهیم‏, و این عملیات جامع مبتنی بر پیدا کردن اولین مضارب قوانین پایستگی است که نقش اساسی در این پایان‌نامه ایفا می‌نمایند و در پایان ارتباط بین ضرایب تابعی قوانین پایستگی را با تقارن‌های نقطه‌ای ‎PDE‎‎ها مورد مطالعه قرار خواهیم داد که به کمک آن می‌توان قوانین پایستگی جدید از قوانین پایستگی قبلی به‌دست آورد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#معادلات دیفرانسیل #گروه تبدیلات لی #تقارن لی #قوانین پایستگی موضعی #ضرایب موضعی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)