پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1388
پدیدآورندگان:
آرش گوهری [پدیدآور اصلی]، صادق رحیمی شعرباف مقدس[استاد راهنما]، [استاد راهنما]، جعفر فتحعلی[استاد مشاور]
چکیده: در این تحقیق یک دسته از مدل های مکان‌یابی شبکه ای گسسته تحت عنوان مکان‌یابی مراکز (p- مرکز) روی دسته خاصی از گرافها موسوم به شبکه های عنکبوتی یا درخت های عنکبوتی مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است . با توجه به اینکه مساله p-مرکز جزو دسته مسائل Np-hard می باشد، بنابراین باید از طریق روش های ابتکاری جواب آن را برآورد کرد. لذا الگوریتم هایی مبتنی بر مفاهیم کوچکترین مجموعه غالب و مجموعه مستقل ماکزیمال بیان شده اند و پیچیدگی زمانی آنها بیان شده است. در ادامه تعمیمی از مسئله p-مرکز تحت عنوان مساله p-مرکز با کمترین پوشش در فصل چهارم مورد بررسی قرار گرفته است بطوری که مراکز موظفند حداقل یک تعدادی از مشتری ‌ها یا متقاضیان را سرویس دهند. همچنین از طریق دو الگوریتم مبتنی بر درختها و مجموعه مستقل ماکزیمال , مساله p- مرکز و p- مرکز همبند روی گرافهای عنکبوتی در شرایط خاص مورد بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#p-مرکز #گرافهای عنکبوتی

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)