پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > علوم ریاضی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
سکینه دهبندی دودانگی [پدیدآور اصلی]، مهدی ایرانمنش[استاد راهنما]
چکیده: هدف اصلی ما در این پایان نامه معرفی بهترین تقریب همزمان در فضاهای توابع و عملگرهاست. همچنین به دنبال شرایطی هستیم که تحت آن شرایط، یک مجموعه در چنین فضاهایی، بهترین تقریب همزمان داشته باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#هطور همزمان پروکسیمینال #بهترین تقریب همزمان

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)