پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1393
پدیدآورندگان:
سید حجت مقدسی [پدیدآور اصلی]، علی اکبر پویان[استاد راهنما]، مجتبی حسینی راد [استاد مشاور]، وحید قاسمی[استاد مشاور]
چکیده: ترکیب داده ها یا همجوشی داده ها ، منجر به تولید داده های مطلوب تر می گردد. بالاترین سطح از ترکیب داده ها یا استنتاج معمولا موجب افزایش صحت تصمیم گیری در مورد محیط مسئله می شود. هدف این پایان نامه مطالعه روی تئوری دمپستر-شفر به عنوان یکی از الگوریتم های قدرتمند در زمینه ی استنتاج است. هرچند این تئوری یکی از توسعه های تئوری بیزین بوده ولی تفاوت هایی در زمینه ی دیدگاه حل مسئله بین آن ها وجود دارد. این پایان نامه با ارائه ی یک راهکار مناسب، مبتنی بر یک الگوریتم بهینه سازی(مانند الگوریتم ژنتیک)، کارایی دمپستر-شفر برای انجام استنتاج، را افزایش می دهد. استناج می تواند موجب بهبود عملکرد ابزارهایی مانند شبکه های چند رسانه ای حسگر بی سیم گردد. یکی از کاربردی ترین ابزارهای چندرسانه ای حسگر، شبکه های همپوشان دوربین می باشد(شبکه های حسگر بصری همپوشان). این شبکه ها برای شناسایی رخداد خاصی در یک محیط تعبیه می شوند. استنتاج در سطح این شبکه ها باعث افزایش قابلیت اطمینان نسبت به آن ها می شود. خانه های هوشمند سلامت یکی از طرح های پژوهشی، برای حمایت از افراد کهنسال و معلول است. تشخیص افتادن افراد روی زمین، یکی از چالش های مربوط به این خانه ها هست. در قسمت مطالعه ی موردی این پایان نامه سعی شده، قابلیت اعتماد استنتاج، در شبکه ای از دوربین های همپوشان (که به منظور شناسایی افتادن افراد به کار گرفته می شوند( افزایش یابد. در نهایت نیز با کمک همین روش بهترین دوربین ها با ضرایب اعتماد مناسب برای تشخیص افتادن افراد شناسایی شدند .
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترکیب داده ها #همجوشی داده ها #شبکه های چند رسانه ای حسگر بی سیم #استنتاج #تئورری ترکیب داده های بیزین(BDT) #تئوری دمپستر-شفر(DST) #شناسایی افتادن افراد #خانه های هوشمند سلامت #شبکه ی دوربین های همپوشان #الگوریتم ژنتیک.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)