پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1395
پدیدآورندگان:
اشکان حسن زاده [پدیدآور اصلی]، بهزاد تخم چی[استاد راهنما]، سوسن ابراهیمی[استاد راهنما]، اردشیر هزارخانی [استاد مشاور]
چکیده: روش‌های مختلفی جهت شناسایی و جداسازی نمونه‌های آنومال معدنی در بررسی‌های اکتشافی وجود دارد. در این تحقیق با استفاده از دو روش ترکیب اطلاعات احتمالات شرطی بیزین و دمپستر-شیفر به مطالعه آنالیز عیار پنج عنصر طلا، نقره، مس، سرب و روی نمونه‌های حاصل از ترانشه‌ها و گمانه‌های اکتشافی منطقه لاطلا واقع در شمال غربی شهربابک استان کرمان پرداخته شد. پس از معرفی منطقه مورد مطالعه، روابط مربوط به دو روش ترکیب اطلاعات احتمالات شرطی بیزین و دمپستر-شیفر در فضای مطالعات اکتشاف معدنی تبیین شده و متغیر‌های حساس آن‌ها شناسایی شد. سپس به تعیین متغیر‌های تعیین کننده در دو روش، و تحلیل حساسیت آن‌ها پرداخته شد. پس از آماده‌سازی داده‌ها به عنوان ورودی، با کمک کدنویسی در فضای نرم‌افزار متلب نتایج ترکیب داده بیزین و دمپستر-شیفر به‌دست آمد. این نتایج احتمال آنومال بودن را برای هر نمونه بیان کردند. برای بررسی چگونگی عملکرد دو روش، صحت نتایج با تعیین حد آستانه نرمال داده‌ها مقایسه شد. پاسخ‌های روش ترکیب اطلاعات احتمالات شرطی بیزین با افزایش بازه پاسخ‌ها، قابلیت جداسازی بهتری نسبت به میانگین نرمال عیار‌ها از خود نشان دادند. همچنین پاسخ‌های روش ترکیب اطلاعات احتمالات شرطی تعداد نمونه‌های بیشتری را به عنوان آنومالی معرفی کرد که بالا بودن عیار آن‌ها، صحت نتایج را تایید کرد. روش ترکیب اطلاعات دمپستر-شیفر با در نظر گرفتن 'فضای ابهام' برای نمونه‌ها، پاسخ‌هایی قابل قبول‌تر نسبت به نرمال عیارها نشان داد. همچنین این روش تعداد آنومالی‌های بیشتری نیز معرفی کرد که با بررسی عیار نمونه‌های معرفی شده، آنومالی‌ها قابل قبول تشخیص داده شد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ترکیب اطلاعات #ترکیب داده #دمپستر-شیفر #احتمالات شرطی #بیزین #لاطلا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)