پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > مهندسی کامپیوتر > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1391
پدیدآورندگان:
علی قنبری سرخی [پدیدآور اصلی]، حمید حسن پور[استاد راهنما]، مرتضی زاهدی[استاد مشاور]
چکیده: تحلیل و بررسی حرکات و رفتار انسان در حوزه‌های مختلف علمی همواره مورد توجه بسیاری از محقیقن بوده است. هدف از طراحی چنین سیستم‌هایی درک رفتار انسان از طریق توالی تصاویر ویدئویی است. تحلیل حرکات انسان از جنبه های متفاوتی از قبیل مقداردهی اولیه‌ توالی تصاویر، ردیابی، بازیابی و شناسایی حرکات انسان قابل بررسی می‌باشد. ردیابی به عنوان یکی از مهمترین مراحل در مبحث تحلیل رفتار است که عموما از طریق شبکه ای از دوربین ها که ناحیه وسیعی را تحت پوشش قرار می‌دهند، انجام می شود. جهت کاهش هزینه در چنین مواردی از دوربین‌هایی با دید مجزا استفاده می شود. اما ویژگی هایی مانند ظاهر افراد، شرایط نوری محیط، موقعیت افراد نسبت به دوربین و زاویه‌ی دید نتایچ حاصله از چنین شبکه‌هایی را با خطا همراه می‌سازد. در این پایان نامه راهکاری جهت ردیابی افراد در شبکه‌ای از دوربین‌ها با دید گسسته ارائه شده است. فرآیند ردیابی طی دو مرحله شناسایی و ردیابی افراد در درون ناحیه دید یک دوربین و انطباق بین افراد در سایر دوربین ها انجام گرفته است. پس از اعمال پیش‌پردازش‌های لازم و حذف قسمت های زائد سه ویژگی کلی مبتی بر حرکت، مدل هندسی و ظاهر افراد مورد بررسی قرار گرفته و نقاط قوت و ضعف هریک به تفصیل ارائه شده‌است. با توجه به عدم ارائه نتایج مناسب توسط روش های مبتنی بر حرکت و مدل هندسی از هیستوگرام رنگ افراد به عنوان مهمترین ویژگی استخراج شده از ظاهر افراد استفاده شده است. هیستوگرام رنگ به دلیل سادگی و سرعت بالا جهت استفاده در این نوع از سیستم ها بسیار مناسب می باشد اما در محیط هایی با شدت روشنایی متفاوت و تغییر در اندازه افراد با مشکلاتی روبرو می شود. به همین منظور از تابع انتقال روشنایی تجمعی برای کاهش تغییرات روشنایی محیط در هنگام عبور افراد در بین دوربین ها استفاده شده است. جهت ردیابی با استفاده از ویژگی رنگ، بر اساس اندازه نسبی قسمت های مختلف بدن، بدن افراد به سه قسمت سر، نیم تنه و پایین تنه تقسیم شده‌است. این روش تحت تاثیر انداره افراد قرار نمی‌گیرد و زمانی که افراد نسبت به دوربین دور یا نزدیک می شوند بدن به درستی تقسیم‌بندی می‌شود. روش دیگری که در پایان نامه حاضر جهت استخراج ویژگی های لازم مورد استفاده قرار گرفته، روش تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی قوی فازی غیرخطی می باشد. ویژگی های معرفی شده توسط این روش را نمی توان همیشه در ورود و خروج افراد استفاده نمود زیرا هر یک از ویژگی ها در موقعیت‌های متفاوت محیطی نتایج متفاوتی را نشان می دهند. به همین منظور، با استفاده از سیستم فازی محیط تحت نظارت به شش قسمت فاصله نزدیک رو/پشت به دوربین، متوسط رو/پشت به دوربین و دور رو/پشت نسبت به دوربین تقسیم شد. به منظور ارزیابی عمکلرد سیستم پیشنهادی آزمایشات بر روی مجموعه استخراج شده از آزمایشگاهای در کشور ایتالیا، پیاده سازی شده است. نتایج بدست آمده از روش پیشنهادی نشان دهنده عملکرد بهتر در محیط رنگی YCbCr نسبت به کارهای پیشین می باشد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#ردیابی افراد #شبکه ای از دوربین ها #زاویه دید مجزا #مدل ظاهری #هیستوگرام #فاصله نسبی بدن انسان #سیستم فازی #تابع انتقال روشنایی تجمعی #تجزیه و تحلیل مولفه های اصلی قوی فازی غیرخطی.

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)