پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
حسین خواجوی [پدیدآور اصلی]، محمد رستمی[استاد راهنما]، سید حسین سیدی[استاد مشاور]
چکیده: زنجیره تأمین در فضای صنعت و تجارت عصر حاضر بازیگری است مهم که عملکرد آن علاوه بر محیط پیرامون بر سایر زنجیره های تأمین و سطوح کلان اقتصادی تأثیرگذار است. این عنصر حیاتی می‌بایست دائماً در حال بهبود عملکرد و افزایش بازده باشد و فعالین هر زنجیره تأمین خود را در رقابتی بدون خط پایان متصور شوند. در مسیر رشد و توسعه ی زنجیره‌های تأمین، عملکرد پایدار شاه راهی است به‌سوی موفقیتی عادلانه که علاوه بر نسل های حاضر آیندگان نیز شیرینی آن را خواهند چشید. در این میان زنجیره تأمین دارو، زنجیره ای است که با توجه به ماهیت استراتژیک خود می بایست با سرعتی دوچندان در این مسیر گام بردارد و صنعت چهار ابزاری است مناسب برای سرعت بخشی به حرکت مذکور و تحقق زنجیره تأمین پایدار دارویی. ازاین‌رو در پژوهش حاضر به‌منظور ارزیابی نقش هشت فناوری از ره آوردهای صنعت چهار در بهبود پایداری زنجیره تأمین داروی کشور با بهره گیری از روش دلفی فازی و روش تصمیم گیری چند معیاره سکا، معیارهای پایداری زنجیره تأمین داروی کشور شناسایی و بر مبنای عوامل مذکور، هشت فناوری صنعت4.0 رتبه بندی شد. در نتایج حاصل نام مدیریت چرخه عمر محصول و به‌کارگیری منابع تجدید پذیر به عنوان مؤثرترین معیارها و هوش مصنوعی و کلان داده به‌عنوان کاراترین فناوری ها به چشم می خورد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#پایداری #صنعت 4.0 #زنجیره تأمین دارو #زنجیره تأمین پایدار #عملکرد پایدار #دارو #انقلاب صنعتی چهارم
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)