پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
سعید غیبی پور [پدیدآور اصلی]، علی اکبر حسنی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: چکیده رشد سریع جمعیت و افزایش شهرنشینی در کنار صنعتی شدن جوامع، باعث افزایش تقاضای انرژی در سراسر جهان شده است که منجر به تبدیل شدن آن به یکی از موضوعات اساسی در حوزه مدیریت انرژی شده است. از این رو، پژوهشگران و سیاست گذران بر منابع تجدیدپذیر توجه دارن زیرا می توان تولید انرژی پایدار، کارآمد، تاب آور و امن را برای برآورده کردن تقاضای جهانی انرژی بهبود بخشید. در این مطالعه با استفاده از روش بهترین-بدترین فازی راف معیارهای تولید درمحل، منبع سوخت متغیر، افزونگی، استواری، بازیابی، محافظت، تقویت، دفاع، قابلیت اطمینان، بهینه سازی و مقرون به صرفه بودن به ترتیب با وزن های 1/0، 079/0، 068/0، 078/0، 12/0، 086/0، 083/0، 094/0، 058/0، 081/0 و 077/0 به عنوان مهم ترین معیارها شناسایی شده است و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده فازی راف، انرژی خورشیدی بیشترین کارایی را نسبت به سایر منابع (انرژی بادی، انرژی زمین گرمایی و انرژی زیست توده) دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی (5 تا 7 کلیدواژه): ارزیابی منابع تامین #تولید برق #منابع انرژی تجدیدپذیر #تصمیم‌گیری چندمعیاره #تحلیل پوششی داده‌ها.  
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)