پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1401
پدیدآورندگان:
محمدامین جلالی [پدیدآور اصلی]، سید محمد حسن حسینی[استاد راهنما]، رضا شیخ[استاد مشاور]
چکیده: در بسیاری از نقاط جهان صنعت گردشگری به عنوان منبع مهم درآمد، رشد اقتصادی، اشتغال و توسعه مورد توجه قرار گرفته است، بنابراین مراقبت از این صنعت و برنامه ریزی مناسب برای توسعه آن امری حیاتی است و اهمیت آن روز به روز بیشتر می‌شود. در این راستا، برنامه ریزی استراتژیک، که روشی سیستماتیک برای تصمیم گیری و اجرای فعالیت‌ها برای دستیابی به اهداف با حداکثر کارایی است، می‌تواند راه خوبی برای کمک به توسعه صنعت گردشگری باشد. شهرستان شاهرود، از مناطق نسبتا پرجاذبه و دارای پتانسیلهای گردشگری است که امکان و فرصت مناسبی برای توسعه پایدار بر پایه گردشگری پدید آورده است. شناسایی توان‌ها و محدودیت های گردشگری آن و برنامه ریزی اصولی در این زمینه، می تواند نقش موثری در توسعه و تنوع اقتصاد ملی و منطقه ای داشته باشد. از این رو، هدف این پژوهش، «ارزیابی و تدوین برنامه استراتژیک توسعه گردشگری بر اساس رویکرد نوین SWOT-PIPRECIA FUZZY» می باشد. جهت محقق شدن اهداف این پژوهش، عوامل استراتژیک موثر در گردشگری شهرستان شاهرود، با بهره گیری از مدل برنامه ریزی استراتژیک دیوید (1987) و اِعمال نظر کارشناسان و خبرگان بومی در حوزه گردشگری شهرستان شاهرود در غالب پرسشنامه و همچنین با استفاده از برخی اطلاعات اسنادی موجود در سازمان میراث فرهنگی و صنایع گردشگری شاهرود، شناسایی و سپس مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید گردشگری شهرستان شاهرود طبقه بندی گردید. با استفاده از مدل ترکیبی SWOT و PIPRECIA FUZZY اهمیت و اولویت عوامل و گروه ها و روابط آنها بررسی و پس از رتبه بندی عوامل استراتژیک، مهمترین فرصتها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف گردشگری شهرستان شاهرود در راستای توسعه پایدار صنعت گردشگری در منطقه، ارائه شد. یافته های پژوهش نشان داد، مهم‌ترین فرصت در بخش گردشگری درشهرستان شاهرود، وجود دانشگاه‌ها در‌‌‌منطقه‌‌ و ایجاد رشته گردشگری می‌باشد. و مهم ترین تهدید در این پژوهش از بین رفتن مناطق بکر و بومی است. بر این اساس، پیشنهاد این پژوهش مبنی بر وضع قوانین محیط زیستی و فرهنگ سازی مبنی بر مشارکت مردمی درزمینه حفظ منابع طبیعی و بکر است. مهم‌ترین نقطه قوت وجود دانشگاهها و اموزش‌های عالی و معتبر میباشد. مهم ترین نقطه ضعف‌ ،عدم اطلاع‌رسانی و تبلیغات برای شناساندن جاذبه توریسمی و بازاریابی می‌باشد
کلید واژه ها (نمایه ها):
#کلمات کلیدی: گردشگری #برنامه استراتژیک #توسعه گردشگری #ماتریس SWOT #روش PIPRECIA فازی
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)