پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1392
پدیدآورندگان:
عفت محمدی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: روان‏شناسی مصرف‏کننده، یکی از گرایش‏های پرطرفدار روان‏شناسی در سالیان اخیر به شمار می‏آید که بیش از هر چیز در جستجوی شناخت و تحلیل رفتارهای مرتبط با مصرف است. از مهم‏ترین زمینه‏های این علم، بررسی موضوع‏هایی همچون توقعات، سلیقه‏ها و وفاداری مشتریان می‏باشد و دانشمندان با بکارگیری ابزارهای کمی و آماری تلاش می‏نمایند تا رفتار مشتریان را مورد تحلیل قرار دهند. این تحقیق با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش‏شناسی جزء پژوهش‏های پیمایشی و از نظر موضوعی جزء تحقیقات بازاریابی محسوب می‏شود. نوآوری و هدف اصلی تحقیق، اندازه‏گیری درجه وفاداری مشتریان به محصول نهایی و ابعاد کیفیت محصول براساس شاخص مروجین خالص (NPS) می‏باشد که با استفاده از تئوری مجموعه راف (RST) به جای روش‏های آماری تلاش می‏شود قواعد و ارتباط منطقی بین نظرات مشتریان نسبت به محصول و ابعاد کیفیت آن استخراج گردد. برای این منظور داده‏های جمع‏آوری شده از طریق پرسشنامه NPS، به وسیله RST و نرم‏افزار Rosetta، مورد بررسی قرار می‏گیرند. رویکرد پیشنهادی به صورت مطالعه موردی بر روی 250 نمونه، از کاربران گوشی همراه سونی‏اریکسون انجام شده است. نتایج نشان ‏می‏دهد که مشتریان از ابعاد زیباشناسی، قابلیت اطمینان و دوام محصول ناراضی بوده که با ایجاد اثر هاله‏ای مثبت در مورد ابعاد کیفیت مطلوب محصول می‏توان دیدگاه مثبتی را نسبت به محصول ایجاد نمود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#وفاداری مشتری #شاخص مروجین خالص #تئوری مجموعه راف #اثر هاله‏ای

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)