پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
علیرضا کمیلی بیرجندی [پدیدآور اصلی]، رضا شیخ[استاد راهنما]
چکیده: امروزه بدلیل گسترش روزافزون بازارهای مالی و توجه دولت به بازار سرمایه،ایجاد روشی جهت طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بسیار ارزشمند می باشد. طبقه بندی به سرمایه گذاران بازار سرمایه این امکان را می دهد که در زمان کمتری بتوانند تصمیم گیری درستی از انتخاب شرکت مورد نظر خود داشته باشند و تا حد امکان ریسک موجود در بازار را کاهش دهند. متخصصان بازار سرمایه جهت طبقه بندی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، معیار های مختلفی را مد نظر قرار می دهند که بیشتر این معیارها از صورت های مالی و شرایط بنیادی شرکت استخراج می شود تا نگاه دقیق تری به روند سودآوری و پیشرفت شرکت ها داشته باشند و مقایسه دقیق تری از شرایط فعلی شرکت ها نسبت به یکدیگر ارائه دهند. نوآوری‌های ارائه شده در این پژوهش شامل بکارگیری روش طبقه بندی پیشنهادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اشاره کرد که با معیار های بنیادی شرکت ها و از همه مهم تر نظرات کارشناسان بدست می‌آید. همچنین بدلیل گسترده بودن بازار سرمایه و ناقص بودن اطلاعات متخصصان نسبت به برخی از شرکتها، احتمال ایجاد اطلاعات ناقص وجود دارد که به کمک روش ارائه شده در این پژوهش اطلاعات ناقص تکمیل می گردد. از آنجا که مقایسه‌ نسبت های مالی دو شرکت از دو صنعت متفاوت امکان پذیر نیست، لذا در این تحقیق طبقه بندی در دو صنعت بصورت مجزا صورت گرفته است. ابتدا صنعت قند و شکر طبقه بندی شده است و بدلیل تعداد کم شرکت های موجود در این صنعت، ازآنجاکه بتوان روش ارائه شده را ارائه داد و یکی از مهم ترین و حساس ترین صنعت های بورس ایران یعنی صنایع شیمیایی مورد طبقه بندی، نقد و بررسی قرار گرفته است.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#طبقه‌بندی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار #شباهت فازی #عدم اطمینان #اطلاعات ناقص

دانلود چکیده

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)