پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > صنایع و مدیریت > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1398
پدیدآورندگان:
زهرا ابراهیمی [پدیدآور اصلی]، محمود رحیمی[استاد راهنما]، حسین رضایی [استاد مشاور]
چکیده: در این پژوهش به ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه بادی در چارچوب سیاست‌های حمایتی دولت در استان ایلام (شهرستان مهران) پرداخته شده است. پتانسیل سنجی انرژی باد در منطقه نیز با استفاده از اطلس بادی داده‌های ساعتی سرعت باد طی سال‌های 1384-1395 که توسط سازمان انرژی‌های نو و تجدیدپذیر (ساتبا) گردآوری‌شده‌اند انجام شده است صورت پذیرفته است. در انجام این تحقیق از نرم افزار ویدا آلفا برای سنجش فراوانی سرعت باد، انتخاب نوع توربین و تعیین ضریب ظرفیت توربینی که در منطقه می توان نصب کرد استفاده می شود و از نرم‌افزار کامفار برای ارزیابی مالی اقتصادی طرح استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعات امکان‌سنجی ازنظر پتانسیل سنجی و سرعت وزش باد نشان می‌دهد شهرستان مهران برای راه‌اندازی توربین‌های بادی بزرگ مناسب می‌باشد. خروجی نرم‌افزار وید آلفا فراوانی باد می‌باشد، سپس در این مطالعه مدل توربین باد وستاس 100V/1800 کلاس 3 با ارتفاع برج 80 تا 100 متر، طول پره 49 متر، ظرفیت 1/8MW و با ضریب ظرفیت 42 درصد را پیشنهاد می دهیم که برای نصب در منطقه موردنظر مناسب می‌باشد. همچنین نتیجه حاصل از خروجی نرم‌افزار کامفار، ارزش خالص فعلی می‌باشد که با توجه به قیمت تضمینی خریدبرق و با پیش فرض 10% افزایش سالانه آن برای هر کیلووات ساعت افزایش داشته باشد در نرخ تنزیل 18% مثبت می‌باشد و نرخ بازده داخلی % 27/81 را نشان می دهد این بدان معناست که ایجاد نیروگاه بادی ازنظر اقتصادی به‌صرفه است و سرمایه اولیه نصب نیروگاه در مدت 6 سال قابل بازگشت خواهد بود.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#انرژی بادی #پتانسیل سنجی #تحلیل اقتصادی #توربین بادی #سیاست ‌های حمایتی #کامفار #ویدا آلفا

دانلود نسخه تمام متن (رایگان)

محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)