پایان نامه > کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود > تربیت بدنی و علوم ورزشی > مقطع کارشناسی ارشد > سال 1402
پدیدآورندگان:
محمدرضا سیفی [پدیدآور اصلی]، علی حسنی[استاد راهنما]، هادی باقری[استاد مشاور]
چکیده: بیماری کووید 19 که ابتدا از کشور چین آغاز شد، دامن گیر تمامی جهان و از جمله کشور ما ایران شد. کرونا ویروس‌ها خانواده بزرگی از ویروس‌ها هستند، که از بیماری سرماخوردگی گرفته تا بیماری‌های شدیدتر همانند سندرم تنفسی خاورمیانه و سندرم حاد تنفسی را شامل می‌شود. شناسایی راه های انتقال ویروس نقش مهمی در کنترل آن داشته است. تا زمان کشف واکسن کووید -19 و با توجه به قدرت سرایت زیاد این ویروس، بسیاری از دولتها از راهبرد ممنوعیت فعالیت مراکز دولتی مانند مدارس، دانشگاه ها، رستورانها و اماکن مذهبی استفاده کردند. با این وجود، بسیاری از مردم بر اثر این ویروس جان باختند و بسیاری دیگر در بیمارستانها بستری شدند و تحت مراقبت قرار گرفتند. مطالعات بسیاری در زمینه ارتباط بین عوامل محیطی و بهبود بیماری کووید 19 انجام شده است. راهبردهای مهمی جهت کاهش ابتلاء و یا بهبود بیمار پس از ابتلا ارائه شده است که هرکدام به نوعی انجام فعالیتهای پیشگیرانه و فعالیتهای بدنی مانند ورزش و اتخاذ سبک زندگی فعال را توصیه نمودند. چرا که فعالیت های ورزش در تمام دوران زندگی ، اهمیت بسیار زیادی دارد و موجب می شود افراد در کنار حفظ سلامتی جسم، به پرورش روح به بهترین شکل از طریق گذراندن اوقات فراغت، بپردازند. یکی دیگر از مهمترین عوامل تامین کننده سلامت جسم و روح، سبک زندگی است که افراد در پیش می گیرند. سبک زندگی، به عنوان الگوی رفتاری فرد، در همه سنین بر سلامت فرد و جامعه تاثیر بسزایی می گذارد و مفهومی گسترده است که در یک نگاه کلی به تمام عادتها، علائق و ویژگیهای رفتاری که افراد در جهان اجتماعی خود به کار می بندند، اطلاق می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی ارتباط بین سابقه فعالیت ورزشی و سبک زندگی افراد با بهبودی بیماری کووید 19 بود. نمونه آماری این پژوهش را کلیه بیماران مبتلا به کرونا (312= N) که در سال 1401-1400 در بیمارستان جاجرم بستری شده بودند، تشکیل دادند. نمونه آماری در این مطالعه براساس جدول مورگان تعیین گردید. برای گردآوری داده ها پس از تأیید روایی و پایایی از پرسش نامه های فعالیت بدنی بک (1996) و سبک زندگی لعلی و همکاران (1391) استفاده گردید. اطلاعات حاصل از پرسشنامه در نرم افزار spss وارد شد و در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سابقه فعالیت ورزشی و سبک زندگی افراد با بهبودی بیماری کووید 19 ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد.
کلید واژه ها (نمایه ها):
#فعالیت ورزشی #سبک زندگی #فعالیت شغلی #سبک زندگی #کووید 19
محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:
پایان نامه های مرتبط (بر اساس کلیدواژه ها)