پخش زنده مراسم بزرگداشت روز معلم دانشگاه صنعتی شاهرود

سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

معرفی شهرستان و دانشگاه صنعتی شاهرود

یکشنبه ۷ خرداد ۱۴۰۲

روز معلم

دوشنبه -۷۸ فروردین -۶۲۱