آخرین بروزرسانی: 1400/12/21

ارتباط با مرکز کامپیوتر دانشگاه صنعتی شاهرود


تلفن مستقیم: 02332392204

تلفن داخلی: 2489

آدرس ایمیل: Websupport(AT)shahroodut.ac.ir