خلیل کلائی دارابی

خلیل کلائی دارابی

پست سازمانی: رئیس اداره فناوری اطلاعات و خدمات رایانه ای
تلفن: 2236
پست الکترونیک: kkolaee{AT}shahroodut.ac.ir

سید مسلم حسینی

سید مسلم حسینی

پست سازمانی: کارشناس مسئول وب
تلفن: 2567
پست الکترونیک: sm.hosseini{AT}shahroodut.ac.ir
رزومه لینکدین گیت هاب

احسان رفیعی نژاد

عکس موجود نيست.

احسان رفیعی نژاد

پست سازمانی: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 3031
پست الکترونیک: