سید مسلم حسینی

سید مسلم حسینی

پست سازمانی: کارشناس مسئول وب
تلفن: 3032
پست الکترونیک: sm.hosseini{AT}shahroodut.ac.ir
رزومه لینکدین گیت هاب

احسان رفیعی نژاد

احسان رفیعی نژاد

پست سازمانی: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 3031
پست الکترونیک:

میثم گلوی نژاد

میثم گلوی نژاد

پست سازمانی: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 3033
پست الکترونیک: