آخرین بروزرسانی: 1403/2/1

 

ویدئو شماره 4 مرکز فناوری دانشگاه - نحوه بازیابی پسورد ایمیل دانشگاهی