آخرین بروزرسانی: 1402/7/12

 

  

مدیریت: مهندس خلیل کلائی دارابی 

    مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه صنعتی شاهرود در سال 1372 با هدف ارائه خدمات کامپیوتری و اینترنت در سطح دانشگاه راه اندازی شد و همزمان با رشد سریع دانشگاه گسترش یافت. این مرکز مسئولیت ارائه خدمات پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه را بر عهده دارد. در حال حاضر شبکه ارتباطی دانشگاه در پردیس مرکزی، پردیس مهندسی، پردیس کشاورزی بسطام و مجموعه خوابگاه ها از طریق زیر ساخت مبتنی بر فیبر نوری و ارتباطات رادیویی توسط این مرکز راه اندازی و نگهداری میگردد و اتصال به شبکه اینترنت نیز از طریق دو سرویس دهنده مجزا و خطوط ارتباطی چندگانه به منظور ارائه خدمتی پایدار فراهم است.

زیر ساخت های پردازشی مستقر در مرکز داده دانشگاه نیز میزبان کلیه سیستم های مربوط به انواع سامانه های نرم افزاری دانشگاه در محیطی امن و استاندارد در مرکز داده دانشگاه نگهداری میگردد.
در حال حاضر مرکز کامپیوتر دانشگاه عهده دار نگهداری، پشتیبانی فنی و ارائه خدمات سروری به سامانه های موجود همچون پست الکترونیک، سامانه آموزش الکترونیکی، سامانه های مالی و اداری، فرهنگی، پژوهشی و ورزشی دانشگاه است.

مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه جهت پیگیری امور و مسئولیت های محوله از دو اداره تشکیل شده است، اداره فناوری اطلاعات مسئولیت پشتیبانی و نگهداری از سامانه ها، سرور ها و زیرساخت های نرم افزاری دانشگاه را برعهده داشته و اداره شبکه زیرساخت نیز مسئول امور مربوط به شبکه، زیرساخت و کلیه سخت افزارهای مرکز داده و رایانه های موجود در دانشگاه می باشد.
از جمله اهداف و ماموریت های این مرکز در سال های اخیر تلاش برای بهبود سامانه ها، حرکت به سمت مجازی سازی و افزایش امنیت مرکز داده، رشد و ارتقاء شبکه و زیر ساخت دانشگاه بوده است.