سایت برادران واقع در پردیس اصلی دانشگاه

این سایت ویژه دانشجویان پسر می‌باشد که مجهز به 110 کامپیوتر متصل به اینترنت است. همچنين دانشجویان می‌توانند با لپ‌تاپ‌های خود از طریق LAN یا Wireless به اینترنت وصل شوند.

سایت خواهران واقع در پردیس اصلی

این سایت مختص دانشجویان خانم می باشد که مجهز به 110 کامپیوتر متصل به اینترنت است.همچنين دانشجویان می توانند بوسیله لپ تاپ های خود از طریق LAN یا Wireless به اینترنت متصل شوند.

مرکز داده

تمامی سرور ها و تجهیزات اصلی شبکه مانند سوئیچ ها و روتر ها در مرکز داده(اتاق امن) نگهداری می شوند. فضای این اتاق با استاندارد یک اتاق امن مانند کف کاذب برای کابلینگ سرویس دهنده ها، سرویس تهویه و سرمایشی مناسب، رک های یک شکل و استاندارد، یو پی اس، اطفاء حریق، درب ضد سرقت با قفل الکترونیکی و .. منطبق می باشد.

سایت برادران واقع در پردیس مهندسی

این سایت ویژه دانشجویان پسر می‌باشد که مجهز به۴۰ کامپیوتر متصل به اینترنت است. همچنين دانشجویان می‌توانند با لپ‌تاپ‌های خود از طریق LAN یا Wireless به اینترنت وصل شوند.

سایت خواهران واقع در پردیس مهندسی

این سایت مختص دانشجویان خانم می باشد که مجهز به ۳۵ کامپیوتر متصل به اینترنت است.همچنين دانشجویان می توانند بوسیله لپ تاپ های خود از طریق LAN یا Wireless به اینترنت متصل شوند.

کلاس مجهز به کامپیوتر

در مرکز کامپیوتر خوارزمی واقع در پردیس مهندسی و فناوری‌های نوین یک کلاس مجهز به ۳۵ دستگاه کامپیوتر جهت برگزاری کلاس‌های عملی وجود دارد.