پوشش دانشگاهی برای پسران و دختران (1402/2/18)

مصادیق پوشش مطابق با محیط دانشگاه برای آقایان و خانمها

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی (1401/10/14)

شیوه نامه اجرایی آیین نامه انضباطی - مصوب آبان 1401

مقررات خوابگاه (1401/7/19)

قوانینی که دانشجو باید در خوابگاه رعایت کند

شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان (1401/3/15)

شیوه نامه اجرایی شورای صنفی دانشجویان مصوب آذر 1401

آیین نامه شورای صنفی دانشجویان (1401/3/15)

آیین نامه شورای صنفی دانشجویان مصوب آذر 1401

نکاتی در مورد کمیته انضباطی (1401/3/14)

نکاتی در مورد کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی شاهرود

آیین نامه شورای بررسی موارد خاص (1401/3/14)

آیین نامه شوراهای بررسی موارد خاص وزارت علوم تحقیقات و فناوری مصوب اسفند 1399

وام (1393/6/2)

شرایط و ضوابط بازپرداخت وام

بیمه تکمیلی (1393/6/2)

شرایط بیمه تکمیلی دانش

دفترچه بیمه (1393/6/2)

دفترچه بیمه خدمات درمانی

بیمه سلامت (1393/6/2)

بیمه سلامت دانشجویان

بیمه حوادث (1393/6/2)

بیمه حوادث دانشجویی

تسهیلات دانشجویی (1393/6/2)

آشنایی با ضوابط و مقررات بازپرداخت تسهیلات دانشجویی