آخرین بروزرسانی: 1401/11/3

 

استخر نشاط | دانشگاه صنعتی شاهرود

زمین چند منظوره خوابگاه | پردیس مهندسی فناوری های نوین دانشگاه 

مجموعه ورزشی فجر | پردیس مرکزی دانشگاه

سالن ورزش باستانی |  پردیس مرکزی دانشگاه