آخرین بروزرسانی: 1401/11/3

مدیریت تربیت بدنی یکی از زیر مجموعه های معاونت دانشجویی می باشد که وظیفه آن برنامه ریزی فعالیت های ورزشی فوق برنامه دانشجویان و کارکنان  و نیز بهره برداری از اماکن ورزشی دانشگاه را بر عهده دارد.

ساختار سازمانی مدیریت تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شاهرود

 

chart-sport