پاسخ: با سلام با توجه به اینکه برخی دانشجویان فارغ التحصیل می شوند معمولا جا برای تکمیل ظرفیتی ها باز می شود. به امور دانشجویی مراجعه فرمایید
پاسخ: با سلام از طریق سامانه خدمات الکیرونیکی و کانال تلگرامی معاونت دانشجویی اعلام می شود
پاسخ: با سلامو ضمن عرض تبریک /برای وامهایی معمولی قابل استفاده است. برای اطلاعات دقیق تر به امور دانشجویی جناب آقایان مراجعه نمایید
پاسخ: با سلام در صفحه اول سامانه خدمات الکترونیک دانشجویی در بالا قسمتی بنام فرم های دانشجوی قرار دارد
http://stu.shahroodut.ac.ir/layers.aspx?quiz=formstu&dept=0
پاسخ: با سلام ایمیل های را بررسی و پاسخ داده ام . نمی دانم منظورتان چه موضوعی است
پاسخ: با سلام من نمی دانم مشکل شما چیست؟ ولی اگر ادامه تحصیل شما منوط به مجوز کمیسیون باشد قطعا باید مجوز برای شما صادر گرددتا بتوانید ثبت نام نمایید
پاسخ: با سلام برای کسب اطلاعات دقیق به امور دانشجویی آقای سید جواد آقایان مراجعه فرمایید
پاسخ: با سلام در صورت اتمام سنوات تحصیلی ضمن مراجعه با اداره آموزش باید از کمیسیون موارد خاص تقاضای تمدید نمایید
پاسخ: با سلام دانشجوی پسر است یا دختر ؟ اگر پسر است مشمول نظام وظیفه است یا کارت پایان خدمت دارد؟ مرخصی که استفاده کرده با احتساب سنوات بوده یا بدون احتساب سنوات؟
هرکدام شرایط خودش را دارد. بنابرین به اداره آموزش مراجعه فرمایید
پاسخ: با سلام کلیه خبرها و اطلاعیه ها در صفحه سامانه بوستان - سامانه خدمات الکترونیکی معاونت دانشجویی درج شده و می شود. در مورد سئوال شما خبر به شرح ذیل در آنجا آورده شده است که عینا برای شما کپی نموده ام: عنوان خبر : اطلاعيه کميسيون موارد خاص دانشگاه (170)متن :دانشجويان محترم متقاضي کميسيون موارد خاص دانشگاه مي توانند ازمورخ 07/05/96 لغايت مورخ 23/05/96 نسبت به ثبت درخواست خود از طريق سامانه معاونت دانشجويي اقدام نمايند . تاریخ ارسال : 24 تير سال 1396
پاسخ: با سلام اگر رای تا کاردانی توسط کمیسیون استانی صادر شده جهت لغو قید تا کاردانی ابتدا موضوع در کمیسیون دانشگاه بررسی و در صورت تایید به کمیسیون استانی ارجاع می شود.
پاسخ: با سلام با ورود به سامانه خدمات دانشجویی از طریق کارتابل دانشجویی خود در بخش کمیسیون بررسی موارد خاص می توانید ثبت نام نمایید/
پاسخ: با سلام برای اطلاع از چگونگی و مبلغ وام ها به امور دانشجویی آقای سید جواد آقایان مراجعه نمایید.
پاسخ: با سلام مصوبات کمیسیون جهت اجرا به معاونت آموزشی و اداره آموزش ابلاغ می گردد. لذا جهت پیگیری باید از آموزش کل(آموزش دانشکده)جویا شوید

پاسخ: با سلام ضمن عرض تبریک بمناسبت اعیاد شعبانیه استحضار دارید که هزینه اقامت مهمان هر شب 2500 تومان است. ابن طور که می فرمایید شما مقررات را رعایت نکرده اید. در هر صورت مدت استفاده از خوابگاه بصورت مهمان را خودتان می دانید شماره حساب درآمد اختصاصی دانشگاه صنعتی نزد بانک ملی 2178612988005 می باشد . میزان بدهی را می توانید یکجا یا بتدریج به حساب دانشگاه واریز نمایید.
پاسخ: با سلام مسائل آموزشی را ضمن مطالعه آیین نامه آموزشی به ترتیب از آموزش دانشکده +مدیر گروه + ریاست دانشکده +مدیر آموزش دانشگاه بپرسید.
پاسخ: با سلام
تعیین زمان واریز کلیه وام ها با صندوق رفاه دانشجویان (در تهران) است. هیچ دانشگاهی در این خصوص نقشی ندارد.
پاسخ: با سلام
پرداخت وام و وضع مقررات آن توسط صندوق رفاه صورت می گیرد. پیشنهاد می شود به مسئول امور وام ها آقای سید جواد آقایان در امور دانشجویی مراجعه فرمایید
پاسخ: با سلام و با آرزوی توفیق روزافزون
به اطلاع می رساند که برای دانشجویان کارشناسی تخفیف بشرح ذیل برقرار می باشد:
هر ورودی نفر اول که بیشتر از 16 واحد داشته باشد 100 درصد شهریه ثابت
هر ورودی نفر دوم که بیشتر از 16 واحد داشته باشد 70درصد شهریه ثابت
هر ورودی نفر سوم که بیشتر از 16 واحد داشته باشد 50درصد شهریه ثابت تخفیف تعلق می گیرد.
پاسخ: با سلام کمیسیون 164 در حال بررسی است. پس از اتمام کار این کمیسیون برای کمیسیون بعدی منتظر اطلاعیه در سامانه و کانال معاونت باشید که احتمالا بعد از بیستم اسفند دانشجویان می توانند تقاضا را در سامانه ثبت نمایند که بررسی آن در فروردین 96 خواهد بود.
پاسخ: با سلام
1-قبل از پاسخ توصیه می کنم از صفحه معاونت دانشجویی در قسمت آیین نامه ها و مقررات ؛ آیین نامه انضباطی دانشجویان را دانلود نموده و کل آن را مطالعه فرمایید.
2- در خصوص سئوال شما باید به اطلاع برسانم در همان آیین نامه در قسمت 1/1/د به استعمال دخانیات در دانشگاه و اماکن مرتبط اشاره شده که :
متخلف به یکی از تنبیهات 2 تا 5 (توبیخ کتبی و درج در پرونده) و در صورت تکرار تا بند 12(منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات) قابل تشدید است.
پاسخ: با سلام
جهت انتقال به دانشگاه صنعتی شاهرود می توانید در اردیبهشت ماه اگر معدل کل بالای 13 دارید از طریق سامانه نقل و انتقال وزارت علوم تقاضا بدهید و دانشگاه صنعتی از طریق همان سامانه پاسخ می دهد.
همچنین در صورت داشتن شرلیط خاص باید به کمیسیون موارد خاص دانشگاه قم تقاضا بدهید و در صورت تایید در شاهرود قابل بررسی است.
پاسخ: با سلام
1- باید به اطلاع برسانم که برای وام در دانشگاه فقط از طریق سامانه صندوق رفاه دانشجویان ثبت نام صورت می گیرد. و کلیه امور توسط صندوق رفاه در تهران انجام می گیرد و هیچ دانشگاهی در خصوص زمان واریز وام ها نقشی ندارند.
2- اجاره خوابگاه های ملکی هم بنام دانشجو به حساب صندوق واریز می شود. اگر انصراف داده اید قطعا برگشت وجه زمان بر است.
پاسخ: با سلام سه ترم مشروطی با معدل کل بالای 10 یا زیر 10؟
چون شرایط هر کدام متفاوت است. اگر معدل کل زیر 10 باشد پرونده ها برای تصمیم گیری به کمیسیون استانی باید ارجاع گردد. ولی اگرمعدل بالای 10 باشد در کمیسیون دانشگاه قابل بررسی است. در هر دو صورت باید تقاضا درسامانه ثبت گردد. زمان بندی ثبت نام هم در سامانه و هم در دانشکده ها و نیز در کانال معاونت دانشجویی تعلام می گردد.

پاسخ: با سلام برای مورد اسکان موقت دانشجویان دکتری در مکان خوابگاه هفتم تیر دختران و مرکزی پسران اتاق مرتبی به عنوان اتاق مهمان در نظر گرقته شده است که با مراجعه به دفتر سرپرستی و ارائه کارت دانشجویی قابل استفاده است (البته با دریافت هزینه مختصر).در خصوص کمد در دانشکده ها برخی دانشکده ها مثل صنایع دیدم که اقدام کرده اند. پیشنهاد می شود برای اقدام مشابه به رئیس دانشکده تقاضا دهید.
پاسخ: با سلام انتقال دانشجوی روزانه از یک دانشگاه به دانشگاه دیگر به نوبت دوم تبدیل می شود. اگر نمره روزانه دانشگاه مقصد را آورده باشد با تصمیم دانشگاه مقصد می تواند بصورت روزانه ادامه تحصیل دهد.
پاسخ: با سلام . مصوبات کمیسیون به معاونت آموزشی ابلاغ شده است. از شنبه سی ام بهمن ماه به آموزش دانشگاه و دانشکده ها هم ابلاغ می شود. پس از اعمال مصوبه در سیستم گلستان می توانید ثبت نام نمایید. (برای پیگیری به دانشکده مراجعه فرمایید)
پاسخ: با سلام
از سئوال متوجه مشکل شما نشدم. تعريف موارد خاص : موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود که جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از اراده و اختيار آنها که در تحصيلشان موثر بوده با مشکل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود ممکن نيست و رسيدگي به مشکلات تحصيلي آنها و ارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيقتر و همه جانبه نياز داشته باشد.
چنان که در تعریف موارد خاص آمده مسئله و کار خود را ابتدا با مدیر گروه و رئیس دانشکده باید مطرح نمایید که ممکن است با آیین نامه ها و مقررات موجود حل شود در غیر اینصورت می توانید تقاضا را به از طریق سامانه خدمات الکترونیک خدمات دانشجویی ثبت نمایید. که مورد بررسی قرار گیرد.
پاسخ: باسلام و احترام. سقف وام ضروری برای همه مقاطع تحصیلی 6/000/000 ریال می باشد. جهت اطلاع از چگونگی تقاضا به امور دانشجویی آقای سید جواد آقایان مراجعه فرمایید
پاسخ: با سلام
پس از تکمیل گزارشی پیشرفت کار / تحصیلی و تایید استاد راهنما و گروه/ دانشکده و تحصیلات تکمیلی باید تقاضای تمدید ترم 6 را از طریق سامانه کمسیون موارد خاص در سامانه معاونت دانشجویی ارائه دهید. پس از تکمیل تقاضای سیستمی ابتدا دانشکده و بعد تحصیبلات تکمیلی و پس از آن دبیر کمسیون و نهایتا در جلسه کمسیون بررسی و تصمیم گیری می شود.
پاسخ: با سلام:اطلاعيه كاردانشجويي و نحوه تقاضا هر ترم پس از شروع كلاسها در سامانه معاونت دانشجويي به آدرس stu.shahrood.ac.ir قرارداده مي شود . تمامي مراحل تقاضا به صورت اينترنتي در اين سامانه مي باشد وليكن لازم است به واحدي كه شما تقاضاي كاردانشجويي در آن را داريد مراجعه نماييد تا آن واحد با كاردانشجويي شما درسامانه موافقت نمايد. لذا پس از شروع كلاسها در هر ترم اطلاعيه كاردانشجويي را ملاحظه نماييد. لازم به ذكر است اين اطلاعيه هر ترم براي تمامي دانشكده ها نيز جهت نصب در تابلوي اعلانات ارسال مي گردد .